• Karl Otto Götz: Le tout petit Danton, 1960, 25 x 33 cm, Gouache auf auf Karton
  • Karl Otto Götz: Ohne Titel, 1973, 25 x 25 cm, Gouache auf Karton
  • Karl Otto Götz: Entwurf zu "Giverny" IV, 1987, 70 x 100 cm, Gouache auf Malkarton