• Karl Otto Götz: Le tout petit Danton, 1960, 25 x 33 cm, Gouache auf on cardboard
  • Karl Otto Götz: Ohne Titel, 1973, 25 x 25 cm, Gouache on cardboard