• Georg Kolbe: Kauernde, 1917, 24 x 0 cm, Bronze
  • Georg Kolbe: Nereide (Kniende I), 1922/23, 32 x 0 cm, Bronze
  • Georg Kolbe: Statuette, 1925, 42 x 0 cm, Bronze
  • Georg Kolbe: Kniende, 1926, 54 x 0 cm, Bronze