• Marino Marini: Giocolieri e Cavallo, 1953, 63 x 43 cm, Gouache auf Karton auf Leinwand
  • Marino Marini: Cavallo e Cavaliere, 1955, 86 x 62 cm, Öl und Tusche auf Malkarton auf Leinwand
  • Marino Marini: From Color to Form VII, 1969, 40 x 52 cm, Farblithographie
  • Marino Marini: Marino from Shakespeare I/IV, 1977, 48 x 38 cm, Farbaquatinta
  • Marino Marini: Marino from Shakespeare II/VI, 1978, 48 x 38 cm, Farbaquatinta
  • Marino Marini: Marino from Shakespeare II/IV, 1978, 48 x 38 cm, Farbaquatinta
  • Marino Marini: Marino from Shakespeare II/I, 1978, 48 x 37 cm, Farbaquatinta