• Martin & Brigitte Matschinsky-Denninghoff: Botschaft, 1986, 49 x 35 x 17 cm, brass and tin on Schiefersockel
  • Martin & Brigitte Matschinsky-Denninghoff: Kala, 1968, 66 x 81 x 62 cm, brass and tin
  • Martin & Brigitte Matschinsky-Denninghoff: Doppel II, 1978, 30 x 0 cm, brass, tinned
  • Martin & Brigitte Matschinsky-Denninghoff: Station II, 1987, 25 x 27 x 28 cm, brass and tin on slate base
  • Martin & Brigitte Matschinsky-Denninghoff: Regenbaum II, 1988, 40 x 0 cm, brass and tin